ข่าวทั้งหมด
   ข่าวสารและกิจกรรม
   ชมรมกุลสตรีไทย
   โครงการสรรหา
   9 ยอดกุลสตรีไทย
   กุลสตรีไทยน้ำใจงาม

 
สมศักดิ์ศรี...กุลสตรีไทย  
  นิสิตสาวจากรั้วสวนสุนันทา คว้าตำแหน่งสุดยอดกุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อาจทำให้อะไรหลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรดำรงค์ไว้คือ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชมรมกุลสตรีไท...  
   
       
แถลงข่าวโครงการสรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๖  
  โครงการสรรหากุลสตรีไทย ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ ๓ ภายใต้แนวคิด “รู้รักษ์ ศักดิ์ศรี กุลสตรีไทย” ยกระดับคุณค่าและมาตรฐานหญิงไทยให้ทัดเทียมนานาชาติปลุกกระแสให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาแสดงความสามารถความเป็นผู้นำ ในแบบหญิงไทยที่เต็มไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ปีนี้คณะกรรม...  
   
       
กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศักดิ์ศรีของสตรีไทย ในเวทีอาเซีย  
  กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศักดิ์ศรีของสตรีไทย ในเวทีอาเซียน ตอกย้ำภาพของหญิงไทย เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก ย้ำจุดยืน สร้างโมเดลกุลสตรีไทยต้นแบบ พร้อมขยายแนวร่วมบุกทุกมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล...  
   
       
เวทีแห่งโอกาสและศักดิ์ศรีของหญิงไทย  
  ชมรมกุลสตรีไทย ร่วมด้วย 20 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย, ททบ.5, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวสตรีไทย เข้าร่วม “โครงการสรรหากุลสตรีไทย 2556” พร้อมโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต...  
   
       
เชิญร่วมงานแถลงข่าว โครงการสรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๖  
  เชิญร่วมงานแถลงข่าว โครงการสรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๖ พร้อมสัมผัสมุมมองของหญิงไทยในยุค AEC ตอกย้ำจุดยืนของการเป็นเวทีเพื่อการเรียนรู้ของสตรีไทย พร้อมขยายทุกช่องทางสื่อ หวังปลุกกระแสความเป็นหญิงไทยในหมู่เยาวสตรีไทยทั่วประเทศ...  
   
       

   
 

       

        

                       

ชมรมกุลสตรีไทย
๕๐/๖ หมู่ ๙ ถ.คลองลำเจียก ซอย ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๖-๑๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๙๔๖-๑๙๗๓ E-mail : info@kullasatreethai.com

Copyright © 2013 Develop and Design By MargetWeb Team. All Rights Reserved