เวทีแห่งโอกาสและศักดิ์ศรีของหญิงไทย
Date : 2013-08-15 18:50:50 View : 1317

ชมรมกุลสตรีไทย ร่วมด้วย ๒๐ มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย, ททบ.๕, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวสตรีไทย เข้าร่วม “โครงการสรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๖” พร้อมโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต

            โดย โครงการสรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๖ เปิดโอกาสให้น้องๆ ยุวสตรีไทยในระดับอุดมศึกษา อายุ ๑๘-๒๕ ปี ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้จากทางกองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ ( คลิกที่นี่ ) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ พร้อมกันนี้จะจัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนขึ้น ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องบุษกร ชั้น ๓ โรงแรมสวิตโฮเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดา โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าว

            โดยในปีนี้ ทางชมรมกุลสตรีไทย ได้เปิดรับสมัคร ยุวสตรีไทย จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์จากการฝึกอบรมทางด้านศิลปะ-วัฒนธรรมไทย ที่น้องๆ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับแล้ว ในปีนี้ ชมรมฯ ยังขยายโครงการไปสู่ กุลสตรีไทยสัญจร เพื่อเป็นส่วนต่อขยายไปสู่โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๐ โรงเรียนทั่วประเทศ หลังจากการประกวด โดยน้องๆ จากโครงการสรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๖ จะเข้าไปทำกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจ พร้อมกับการปลุกจิตสำนึกความเป็นไทยร่วมกันกับน้องๆ ในแต่ละโรงเรียน...

 

            นอกจากนี้ยังพร้อมเดินหน้าผลิตรายการ “กุลสตรีไทย วาไรตี้” รายการโทรทัศน์เพื่อผู้หญิงไทยยุคใหม่ ที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆ จากเวทีโครงการสรรหากุลสตรีไทย ได้เข้ามาเป็นพิธีกร ตลอดความยาว 1 ชั่วโมงเต็ม ซึ่งจะออกอากาศพร้อมกันใน ๑๗๗ ประเทศทั่วโลก ผ่านเครือข่ายของ TGN และ ททบ.๕


 

   
   Top News

       กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศั...
       เวทีแห่งโอกาสและศักด...
       แถลงข่าวโครงการสรรหา...
       เชิญร่วมงานแถลงข่าว ...
       สมศักดิ์ศรี...กุลสตร...


 Last News

       สมศักดิ์ศรี...กุลสตร...
       แถลงข่าวโครงการสรรหา...
       กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศั...
       เวทีแห่งโอกาสและศักด...
       เชิญร่วมงานแถลงข่าว ...


 
 

       

        

                       

ชมรมกุลสตรีไทย
๕๐/๖ หมู่ ๙ ถ.คลองลำเจียก ซอย ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๖-๑๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๙๔๖-๑๙๗๓ E-mail : info@kullasatreethai.com

Copyright © 2013 Develop and Design By MargetWeb Team. All Rights Reserved