แถลงข่าวโครงการสรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๖
Date : View : 1284โครงการสรรหากุลสตรีไทย ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ ๓ ภายใต้แนวคิด “รู้รักษ์ ศักดิ์ศรี กุลสตรีไทย” ยกระดับคุณค่าและมาตรฐานหญิงไทยให้ทัดเทียมนานาชาติปลุกกระแสให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาแสดงความสามารถความเป็นผู้นำ ในแบบหญิงไทยที่เต็มไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ปีนี้คณะกรรมการ ต้องการหญิงไทยที่มีความสามารถ ความเป็นแม่ศรีเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ต้นตำหรับความเป็นกุลสตรีไทย พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจดี สง่างามทั้งภายในและภายนอก มีผู้สนใจเข้าประกวดจากสถาบันอุดมศึกษา ๑๖ สถาบัน ผ่านเข้ารอบมา ๖๐ คน และจะประกาศผลในวันที่ ๒๒ ตุลาคมนี้ เวทีแห่งนี้ นอกจากจะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถของหญิงไทยแล้ว ยังเป็นตัวอย่างให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของความเป็นผู้หญิง เพราะในปัจจุบัน ทั้งนักเรียน นักศึกษา ยังขาดการศีลธรรม ไม่รักนวลสงวนตัว ซึ่งจะเป็นต้นเหตุของปัญหาท้องไม่พร้อมและการทำแท้งอีกด้วย


 

   
   Top News

       กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศั...
       เวทีแห่งโอกาสและศักด...
       แถลงข่าวโครงการสรรหา...
       เชิญร่วมงานแถลงข่าว ...
       สมศักดิ์ศรี...กุลสตร...


 Last News

       สมศักดิ์ศรี...กุลสตร...
       แถลงข่าวโครงการสรรหา...
       กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศั...
       เวทีแห่งโอกาสและศักด...
       เชิญร่วมงานแถลงข่าว ...


 
 

       

        

                       

ชมรมกุลสตรีไทย
๕๐/๖ หมู่ ๙ ถ.คลองลำเจียก ซอย ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๖-๑๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๙๔๖-๑๙๗๓ E-mail : info@kullasatreethai.com

Copyright © 2013 Develop and Design By MargetWeb Team. All Rights Reserved