เชิญร่วมงานแถลงข่าว โครงการสรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๖
Date : 2013-08-15 18:45:23 View : 1042

ตอกย้ำจุดยืนของการเป็นเวทีเพื่อการเรียนรู้ของสตรีไทย พร้อมขยายทุกช่องทางสื่อ หวังปลุกกระแสความเป็นหญิงไทยในหมู่เยาวสตรีไทยทั่วประเทศ

ชมรมกุลสตรีไทย ร่วมด้วย ททบ.๕, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ๒๐ มหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทย แถลงข่าวการจัดงาน โครงการสรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๖ขึ้นในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องบุษกร ชั้น ๓ โรงแรมสวิตโฮเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดา โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ฯพณฯ สนธยา  คุณปลื้ม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานแถลงข่าวฯ ครั้งนี้ พร้อมกันนี้ยังได้เรียนเชิญ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์เภสัชกรหญิงชาวไทย เจ้าของรางวัล รามอน แมกไซไซสาขาบริการสาธารณะ ประจำปี ๒๕๕๒ ได้ขึ้นบรรยายถึงบทบาทและคุณค่าของหญิงไทยในเวทีนานาชาติ

ซึ่งในการจัดงาน โครงการสรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๖ภายใต้กรอบคิด รู้รักษ์ ศักดิ์ศรี กุลสตรีไทยในปีนี้ ทางชมรมกุลสตรีไทยได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยกว่า ๒๐ แห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการ พี่สอนน้องที่จะตระเวนไปสอนยุวสตรีไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๐ จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของการรักนวลสงวนตัว และการรักษาไว้ซึ่งค่านิยม ขนบธรรมเนียมตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามของหญิงไทย

โดยคุณจิดาภา กรุงไกรจักร์ ประธานดำเนินการโครงการสรรหากุลสตรีไทย ได้กล่าวว่า โครงการสรรหากุลสตรีไทย ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๓ แล้วนั้น ที่ผ่านมาเราได้รับความสนใจจากเยาวชนไทยในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยมาโดยตลอด ซึ่งถือว่าการจัดงานในแต่ละครั้งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มาในปีนี้เราต้องการที่จะขยายแนวคิดของการเป็นผู้หญิงไทยที่ดีลงไปสู่เยาวชนไทยในช่วงวัย ๑๕-๑๘ ปีมากยิ่งขึ้น เพราะเยาวชนกลุ่มนี้คือกลุ่มเสี่ยงที่หากเขาไม่เข้าใจในคุณค่าของความเป็นผู้หญิงไทยแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท้องไม่พร้อม ทำแท้ง ข่มขืน และอีกมาก...

 

ซึ่งหากเราเข้าไปกระตุ้นพร้อมปลูกจิตสำนึกเด็กๆ เหล่านี้ได้ ก็เหมือนกับเราได้ไปสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตให้กับพวกเขา และจะช่วยลดปัญหาสังคมอื่นๆ ที่จะตามมาได้ค่ะคุณจิดาภากล่าวทิ้งท้าย...


 

   
   Top News

       กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศั...
       เวทีแห่งโอกาสและศักด...
       แถลงข่าวโครงการสรรหา...
       เชิญร่วมงานแถลงข่าว ...
       สมศักดิ์ศรี...กุลสตร...


 Last News

       สมศักดิ์ศรี...กุลสตร...
       แถลงข่าวโครงการสรรหา...
       กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศั...
       เวทีแห่งโอกาสและศักด...
       เชิญร่วมงานแถลงข่าว ...


 
 

       

        

                       

ชมรมกุลสตรีไทย
๕๐/๖ หมู่ ๙ ถ.คลองลำเจียก ซอย ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๖-๑๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๙๔๖-๑๙๗๓ E-mail : info@kullasatreethai.com

Copyright © 2013 Develop and Design By MargetWeb Team. All Rights Reserved