กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศักดิ์ศรีของสตรีไทย ในเวทีอาเซีย
Date : 2013-08-15 18:51:43 View : 1854

          ตอกย้ำภาพของหญิงไทย เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก ย้ำจุดยืน สร้างโมเดลกุลสตรีไทยต้นแบบ พร้อมขยายแนวร่วมบุกทุกมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

            ชมรมกุลสตรีไทย เผย...พร้อมเดินหน้าโครงการสรรหากุลสตรีไทย 2556 สานความฝัน ในการปั้นโมเดลของกุลสตรีไทยต่อเนื่อง หวังเป็นแบบอย่างให้รุ่นน้องได้เรียนรู้และเดินตาม เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณจิดาภา  กรุงไกรจักร์ ประธานดำเนินการโครงการสรรหากุลสตรีไทย ได้กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดโครงการสรรหากุลสตรีไทย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับจากครั้งแรกในปี 2553 ซึ่งได้ก่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวในกลุ่มของเยาวสตรีไทยในระดับอุดมศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการจัดงานครั้งที่ผ่านมา ได้ร่วมกับ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ทั้ง จุฬาฯ, ธรรมศาสตร์, เกษตรศาสตร์, ศิลปากร ฯลฯ

            มาในปีนี้ทางชมรมฯ ได้ขยายกรอบการทำงานสู่มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของไทย ล่าสุดมีมหาวิทยาลัยที่ตอบรับส่งนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมในปีนี้กว่า 20 มหาวิทยาลัย โดยหวังที่จะสร้างกุลสตรีไทยต้นแบบที่มีบุคลิกแคล่วคล่องแบบผู้หญิงยุคใหม่ แต่รู้จักรักนวลสงวนตัว มีสัมมาคารวะ มีการวางตัวและกิริยามารยาทที่งดงาม

            นอกจากนี้ทางคุณจิดาภา ได้กล่าวถึงรูปแบบในการจัดโครงการสรรหากุลสตรีไทย ในปีนี้ ที่จะเน้นให้เห็นถึงภาพของการเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยของผู้หญิงไทย โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียน ว่า...

“ที่ผ่านมาผู้หญิงจะมีบทบาทในการเป็นผู้ตามเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่วันนี้เราเห็นผู้หญิงที่สามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำ ไม่ใช่แค่ผู้นำขององค์กรหนือหน่วยงานเล็กๆ เท่านั้น แต่เรายังเห็นภาพของการเป็นผู้นำในระดับประเทศ ระดับโลก หรือแม้แต่ผู้นำทางความคิดและจิตวิญญาณ เพราะฉะนั้นโครงการสรรหากุลสตรีไทยของเราในปีนี้ นอกเหนือจากกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะ-วัฒนธรรม ซึ่งเราทำอยู่แล้ว เรายังมีเพิ่มในเรื่องของการปลูกฝังภาวะการเป็นผู้นำให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการด้วย..เหนืออื่นใดคือเราจะยังคงเน้นในเรื่องจองคุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องมีควบคู่กันไปกับความเป็นไทยด้วยค่ะ”

 

โดยโครงการสรรหากุลสตรีไทย 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม นี้ พร้อมเปิดรับสมัครให้น้องๆ หญิงไทยในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน นี้ สามารถขอรับใบสมัครได้กับทางกองกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ คลิก


 

   
   Top News

       กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศั...
       เวทีแห่งโอกาสและศักด...
       แถลงข่าวโครงการสรรหา...
       เชิญร่วมงานแถลงข่าว ...
       สมศักดิ์ศรี...กุลสตร...


 Last News

       สมศักดิ์ศรี...กุลสตร...
       แถลงข่าวโครงการสรรหา...
       กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศั...
       เวทีแห่งโอกาสและศักด...
       เชิญร่วมงานแถลงข่าว ...


 
 

       

        

                       

ชมรมกุลสตรีไทย
๕๐/๖ หมู่ ๙ ถ.คลองลำเจียก ซอย ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๖-๑๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๙๔๖-๑๙๗๓ E-mail : info@kullasatreethai.com

Copyright © 2013 Develop and Design By MargetWeb Team. All Rights Reserved