เมียฝรั่ง...ความสัมพันธ์ของผู้หญิงไทยกับชายชาวต่าง
Date : 2013-08-15 19:00:13 View : 1137

โดย : กษมาพร แสงสุระธรรม

ข้อมูลจาก : http://www.sac.or.th/

ขณะที่เครื่องบินกำลังทะยานขึ้นสู่น่านฟ้า เพื่อบินตรงไปยังจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน มีเสียงพูดคุยระหว่างกันตลอดทาง แต่เสียงที่ได้ยินไม่ได้เป็นภาษาอีสานหรือภาษาไทย แต่เป็นเสียงภาษาต่างชาติที่ไม่คุ้นหู ทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฯลฯ เมื่อเครื่องลงจอดจึงพบว่าผู้โดยสารครึ่งหนึ่งบนเครื่องเป็นชายต่างชาติผิวขาวกับผู้หญิงไทยที่เดินเคียงคู่กันมา บ้างมีลูกเล็ก สองคนสามคน

ภาพที่กล่าวถึงนี้เป็นภาพที่เห็นกันอย่างคุ้นตาในการเดินทาง เป็นปรากฏการณ์ในสังคมที่สื่อโทรทัศน์ต่างพูดถึง แต่เราจะทำความเข้าใจภาพที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไร ดร.รัตนา บุญมัธยะ ช่วยค้นหาคำตอบให้ในการบรรยายเรื่อง เมียฝรั่ง...ความสัมพันธ์ของผู้หญิงไทยกับชายชาวต่างชาติเพื่อขยายพรมแดนความเข้าใจปรากฏการณ์การแต่งงานของหญิงชาวอีสานกับชายชาวตะวันตก โดยเน้นที่หญิงสาวชาวอีสานที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศ

อนึ่ง การใช้คำว่า เมียฝรั่งมักทำให้เกิดความเชื่อมโยงไปยังคำว่า เมียเช่าที่ถูกใช้ในช่วงสงครามเวียดนาม โดยนัยนี้คำว่าเมียฝรั่งจึงสะท้อนถึงการดูถูก ผู้บรรยายจึงขอเปลี่ยนคำเรียกจาก เมียฝรั่ง”  เป็นคำว่า ภรรยาฝรั่ง

งานวิจัยชิ้นนี้ถ่ายทอดประสบการณ์ของหญิงสาวชาวอีสาน ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เลือกแต่งงานกับชายชาวตะวันตก (ผิวขาว) โดยศึกษาผ่าน เรื่องเล่าทั้งจากของหญิงสาวเหล่านี้ รวมถึงสามีฝรั่ง และบรรดาญาติพี่น้อง ตลอดจนบุคคลแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่เพียงทำให้เข้าใจถึงเหตุผลการเลือกแต่งงานกับชายชาวต่างชาติ แต่ยังช่วยสะท้อนให้เห็นถึงทางเลือก การต่อรองเรื่องเพศวิถีระหว่างวัฒนธรรมเดิมของหญิงสาวชาวอีสานกับวัฒนธรรมตะวันตก ทั้งอุดมการณ์ความคิดเรื่องการเป็นลูกสาวที่กตัญญูของครอบครัว (beautiful daughter) รวมทั้งกรอบความคิดเรื่องศีลธรรมของสังคม

ถ้าจินตรา พูนลาภไปแสดงคอนเสิร์ต จะต้องเสียตั๋วเท่าไหร่ก็เท่ากัน ก็จะไปฟังให้ได้ เพราะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเขากับเมืองไทยคำกล่าวนี้มาจากสามีชาวต่างชาติคนหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แม้จะย้ายไปอยู่ต่างแดน แต่หญิงสาวเหล่านี้ยังคงมีความผูกพันกับท้องถิ่นบ้านเกิด  ผู้หญิงกลุ่มนี้จะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนไทยในต่างแดนที่วัดไทยหรือสถานทูตไทยจัดขึ้น  เมื่อถึงช่วงเวลาที่หมู่บ้านมีงานประเพณีก็จะกลับมาร่วมงาน สายสัมพันธ์ระหว่างพวกเธอกับญาติพี่น้อง ครอบครัว และหมู่บ้าน จึงยังไม่ขาดหายไปไหน ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไม่ต้องถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่ทางกายภาพและพรมแดนรัฐชาติอีกต่อไป เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงเห็นวัฒนธรรมอีสานในต่างประเทศเช่นเดียวกับเห็นวัฒนธรรมยุโรปตะวันตกในดินแดนอีสาน

 

กล่าวได้ว่า งานวิจัยชิ้นนี้คล้ายเป็นการเล่านิทานซินเดอเรลล่าในฉบับของสาวอีสาน ทว่าในงานวิจัยก็ได้กล่าวไว้ว่า ผู้หญิงอีสานที่แต่งงานกับชาวต่างชาติไม่ได้มีชีวิตที่เหมือนนิทานแบบนี้ทั้งหมด และชายต่างชาติที่แต่งงานกับสาวอีสานก็ใช่ว่าจะเป็นเหมือนเจ้าชายในนิทานทุกคน


 

   
   Top News

       กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศั...
       เวทีแห่งโอกาสและศักด...
       แถลงข่าวโครงการสรรหา...
       เชิญร่วมงานแถลงข่าว ...
       สมศักดิ์ศรี...กุลสตร...


 Last News

       สมศักดิ์ศรี...กุลสตร...
       แถลงข่าวโครงการสรรหา...
       กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศั...
       เวทีแห่งโอกาสและศักด...
       เชิญร่วมงานแถลงข่าว ...


 
 

       

        

                       

ชมรมกุลสตรีไทย
๕๐/๖ หมู่ ๙ ถ.คลองลำเจียก ซอย ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๖-๑๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๙๔๖-๑๙๗๓ E-mail : info@kullasatreethai.com

Copyright © 2013 Develop and Design By MargetWeb Team. All Rights Reserved